کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

حسابداری مدیریت فصل اول

حسابداری مدیریت

فصل اول

نقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییر

تألیف : دکتر رضا شباهنگ

حسابداری مدیریت

فصل اول

نقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییر

تألیف : دکتر رضا شباهنگ

تعریف حسابداری

دانش گردآوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری اطلاعات مالی به منظور کمک به استفاده کنندگان این اطلاعات در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و بهبود مسئولیت پاسخگویی

انواع استفاده کنندگان

—            استفاده کنندگان برون سازمانی

—            استفاده کنندگان درون سازمانی

—            آن بخش از حسابداری که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی را فراهم می نماید حسابداری مالی نامیده می شود.

—            آن بخش از حسابداری که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی را فراهم می نماید حسابداری مدیریت نام دارد.

نیروهای اصلی موثر بر سازمان های امروزین

—            تغییرات تکنولوژی

—            رقابت جهانی

هدف های سازمانی

—            سودآوری

—            رشد

—            خودکفایی مالی

—            حداقل کردن بهای تمام شده

—            تنوع بازار

—            کیفیت محصولات

—            مسئولیت های محیط زیست

—            خدمات اجتماعی

فعالیت های اصلی مدیران

—            تصمیم گیری

—            برنامه ریزی

—            رهبری فعالیت های عملیاتی

—            کنترل

تکامل تدریجی حسابداری مدیریت

         واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای خدماتی

         ایجاد صنایع جدید

         رقابت جهانی

         مدیریت به موقع موجودی ها

         کیفیت محصولات

         بهره وری

         بهبود مستمر عملیات

هدف های اصلی حسابداری مدیریت

—            تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی

—            کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی

—            انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف های سازمانی

—            سنجش و ارزیابی عملکرد واحد های تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان

ویژگی های اطلاعات حسابداری مدیریت

—            مربوط بودن

—            به موقع بودن

—            صحیح بودن

حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

—            تفاوت در استفاده کنندگان

—            تفاوت در رعایت اصول و ضوابط معین

—            تفاوت در منابع اطلاعات اولیه

—            تفاوت درماهیت گزارش ها و روش ها

مفاهیم هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آنها

طبقه بندی براساس وظایف مدیریت:

—            هزینه های تولیدی

—            هزینه های غیر تولیدی

طبقه بندی براساس قابلیت ردیابی:

—            هزینه های مستقیم

—            هزینه های غیر مستقیم

طبقه بندی براساس زمان و ارتباط با درآمد:

—            هزینه های تولیدی

—            هزینه های دوره

طبقه بندی براساس رفتار(گرایش) هزینه:

—            هزینه های متغیر

—            هزینه های ثابت

—            هزینه های مختلط

طبقه بندی براساس مربوط بودن با برنامه ریزی، کنترل وتصمیم گیری:

—            هزینه های قابل کنترل و غیر قابل کنترل

—            هزینه های استاندارد

—            هزینه های تفاضلی

—            هزینه های از دست رفته(ریخته)

—            هزینه های فرصت

—            هزینه های مربوط

تکامل تدریجی حسابداری مدیریت

q     واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای خدماتی

q     ایجاد صنایع جدید

q     رقابت جهانی

q     مدیریت به موقع موجودی ها

q     کیفیت محصولات

q     بهره وری

q     بهبود مستمر عملیات

q     سیستم های مدیریت هزینه

سیستم های مدیریت هزینه:

—            هزینه یابی هدف

—            هزینه یابی چرخه عمر

—            هزینه یابی کایزن

—            ارزیابی متوازن

—            مدیریت جامع کیفیت

—            زنجیره ارزش

—            تئوری محدودیت ها

تاریخ ارسال: یکشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 06:45 ب.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد