X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مجموعه مقالات تخصصی در زمینه بازاریابی خدمات مالی

مجموعه مقالات تخصصی در زمینه بازاریابی خدمات مالی

ردیفعنوان مقالهنویسنده / نویسندگان
1بکارگیری مدل QFD در بهبود ابعاد کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانکینادر خان زاده
2بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر ارزش گذاری مشتریدکتر علی معینی
دکتر نفیسه بهرادمهر
مهدی احراری
سمیه خادم
3اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمت بانکیمهدی حقیقی کفاش
نیلوفر احمدی
4طراحی مدلی جهت تبیین سرعت پذیرش بانکداری اینترنتیدکتر ابراهیم چیران
دکتر محمد طالقانی
یلدا رحمتی غفرانی
5استفاده از مدل "وزن دهی تازگی، فراوانی، ارزش مالی"(WRFM) برای بخش بندی مشتریان بانکها بر اساس ارزش چرخه عمر آنهابابک سهرابی
دکتر امیر خانلری
نصیبه آجرلو
6اثر سنجی تبلیغات بانکها بر رفتارمشتریانشهرام بزرگی
دکتر نورالدین نوری
7کیفیت خدمات مطلوب از دیدگاه مشتریانمنیره صالح نیا
زهرا زارعی محمود آبادی
8طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در صنعت بانکداریسیدمحمد طباطبایی نسب
9بـررسی تاثیـرگذاری بـازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک‌هاعلی‌کاظم شیخیـان
مسـلم اکبـری
علی فتحی
10بررسی کیفیت خدمت رسانی الکترونیک در بهبود ارتباط مشتری با سازمانسید حسن حاتمی نسب
حبیب زارع احمدآبادی
رضا طالعی‌فر
11تبلیغات شفاهی در بانکداری الکترونیکیپیمان غفاری آشتیانی
مریم عباسی
پروانه چارستاد
12بررسی عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک تجاریعلیرضا هادیان همدانی
هادی احمدپور
13بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداریکیوان عبدلی
صبرا فریدون فر
14پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در بانکهای دولتی و خصوصی شهر تهراندکتر منیژه حقیقی نسب
فاطمه کلانتری
15چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایرانشمس الدین ناظمی
علی میرابی
16نقش هوش تجاری در بازاریابی خدمات بانکیزهرا یمینی
سارا یمینی
17بازاریابی خدمات بانکیوحید فرهادی چشمه مرواری
18شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانکهانبی اله دهقان
کبری دهقان
19Impact of Service Quality and Demographic Characteristics on Iranian Bank Customers Retentionآرزو پور میرزا
20بررسی عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به روش های پرداخت از طریق موبایلسمانه خاکسار
یاسمن گیاهی
21مقایسه ادراک ریسک مشتریان از روشهای مختلف پرداخت پولی و الکترونیکی (روی پایانه های پرداخت فروشگاهی)مجتبی بهرامی
22بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایرانبهزاد گنجه
23توسعه باشگاه مشتریان بانک: ابزاری رقابتی برای جلب وفاداری مشتریانمحمد ناطق
جعفر اسدی
24تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکیدکتر حسین گنجی نیا
شیرین کاظمی راد
25بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکیحسین صفرزاده
مجتبی فروتن
26بررسی ویژگی های فردی کاربران و غیرکاربران خدمات بانکداری اینترنتی در ایرانبهناز پانی
دکتر میراحمد امیرشاهی
27نقش مدیریت نظام مند رضایت و شکایات مشتریان در مدیریت برند و موفقیت طرح های بازاریابی نظام بانکیپژمان حق پناه
نفیسه برخورداری
28بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانومصطفی کاظمی
شیما مهاجر
29Customer Expectation and Perception of Service Quality in State-owned Banks in Tehranعلی سلیمانی بشلی
ابوالفضل جعفری
وجیهه طالبی
30واکاوی نقش استعاره ها در رفتار مصرف کننده(رویکردی روانشناختی به کاربرد برند)سمیه سادات مکّیان
نجیب یلدیریم
31عوامل انگیزشی موثر بر انتخاب برند ها در صنعت بانکداریابولقاسم ابراهیمی
امین رودانی
32کالبدشکافی تبلیغات بانکهاوارائه تکنیکهای مناسب برای ساخت تبلیغات جذاب بانکیمهدی بنی اسدی
33Critical Success Factors of Organization in adoption of e-banking business at the ENIAC-TECHنیما وفایی
ساناز بهرامی
34بازاریابی ارتباطی ؛ تاثیر هوش عاطفی(هیجانی) و اعتماد بر عملکرد بانکهاجواد زارع پور
حبیبه مرتضی نژاد
35نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان جدید مطالعه موردی: دستگاه های پایانه فروش (POS)دکتر سعید سعیدا اردکانی
محمد باقرزاده
36ارائه مدل توسعه یافته RFM برای بخش بندی مشتریان در ارائه خدمات بانکینگار رستگار
رضا باقری اصل
37بررسی روابط بانکی SME ها با تمرکز بر بانکداری الکترونیکیمریم ساکی
محمد حقیقی
مصطفی میرزاخانی
38ارزیابی نقش و تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان درموسسات مالی و اعتباری انصار در ایرانتورج صادقی
احمد زنده دل
فاطمه کرانی
39تحلیل حساسیت گرادیانی عوامل موثر برافزایش کشش مشتریان از بانکهای دولتی به بانک های خصوصیاحسان رسولی نژاد
40تأثیرعوامل رفتاری کارکنان بانکها بر رضایت مشتریانبهرام سیدین
41استراتژی های نوین در بازاریابی خدمات بانکینازنین شاه رجبیان
42بررسی نقش بازاریابی رابطه مند در بهبود ارائه خدمات بانکیشبنم نعمتی پور
43سنجش کیفیت خدمات شعب بانک اقتصاد نوینعلی لطفی
44رتبه بندی معیارهای اعتبارسنجی مشتریان بانکی با رویکرد دلفیسید رضا موسوی
45استفاده از Contact & Call Center جهت تامین و ارزیابی رضایتمندی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان CRMسمیرا ظهیری
ساناز بهرامی
46ارزش نشان تجاری در صنعت بانکداریسید رضا جلال زاده
مهناز اختیاری
47جایگاه مسئولیت اجتماعی در عملکرد بازاریابی بانک ملتاحمدرضا اخوان صراف
پرویز معینی فرد
مجید آراسته
48بخش بندی مشتریان خدمات بانکی براساس منافع مورد انتظار مشتریفرشید حسینی
حمید رضا نجف‌پور
محمد خدمتی
حمیدرضا یزدانی
مهرداد استیری
49بررسی نقش طراحی وبسایت بانک ها در ارائه خدمات به مشتریاندکترمنصور امین لاری
مهدی داداش زاده
فاطمه امیری
50بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مندمهدی بنی اسدی
51بررسی مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان اینترنتیدکتر محمد حقیقی
محمد صفری کهره
52ارزیابی رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازییوسف تقی پوریان
محمد جواد تقی پوریان
سید جواد مرتضوی
محمد مهدی پورپاشا
53

The Expectation and Perception of Private Banks Customers Regarding to Service Quality -SERVQUAL

علی سلیمانی بشلی
وجیهه طالبی
54اندازه گیری میزان رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکیدکتر محمد حقیقی
ابراهیم قارلقی
فاطمه نیکبخت
55ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت های بیمه در فروش بیمه بدنه خودرو بر اساس مدل CBBEمحمدکاظم کشورشاهی
مهسا رستگار
56تاثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری در قلمرو بانکداری ایرانندا جمهری
دکتر حسن جوانشیر
دکتر سعداله ابراهیم نژاد
57تدوین و اولویت بندی طرحهای راهبردی موسسات خدمات مالی در مدل BSC به کمک FQFD و ZOGPعلی عطافر
مهدی پورمصطفی
مهدی خلیلی بندپی
58مشتری گرایی منشاء نوآوری در خدمات بانکدکتر حسین محمد پورزرندی
حسن نصیری قیداری
59مدیریت بازاریابی در شرکت های بیمه: توسعه یک مدل مفهومیمرتضی رجوعی
60فرآیندها و مکانیزم های ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدارالمیرا ذبیحی لهرمی
61ارائه یک مدل هوشمند ارزیابی عملکرد راهبردی موسسات مالی با استفاده از روش فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC)فرشته السادات میرجلالی
رضا عبداله زاده
محمد رضا کریم
62راهکارهای بهبود فرایند بازاریابی بیمه در ایرانعلی سلیمانی بشلی
وجیهه طالبی
63بررسی تأثیر بازاریابی رابطه ای بر اعتماد و وفاداری مشتریاندکتر مهدی کاظمی
غلامرضا خجسته
64سوگیری نسبت به بازار و عملکرد با تأکید بر اهمیت راهبرد سازمانیحبیبه مرتضی نژاد
جواد زارع پور
65Designing Customer Loyalty Model in Iran Insurance Industryمحسن مرادی
محمد موسوی
بهناز علیمردانی
66صنعت بیمه و نقش آن در توسعه راهبردی بازارهای مالی ایرانفرشته السادات میرجلالی
رضا عبداله زاده
67جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدارمنیره صالح نیا
68بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداریبلقیس باورصاد
حسام الدین توان بخش
بهزاد علی آبادی
69نقش مشتری مداری و بازاریابی در بانکداری نوینامیر صفری
70رویکردی نوین درایجاد مزیت رقابتی پایدار در خدمات بانکیبهارک سفیدگران
اصغر اسدی
یوسف رضایی
71ارتباط مدیریت تجربه مشتری(CEM) با بهره وری سازمانی در دفاتر بیمهدکتر مهرداد محرم زاده
هاجر محمدی آلاگوز
72شناسایی واولویت بندی عوامل مؤثر برجذب مشتری از طریق دستگاه های ATMمحمد همتی
مهسا شاه حسینی
مجتبی جاوید نیا
73عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریانجواد عباسی
آذر درویشی
74سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو- سروکوالهادی مرادی
امین همتی
75شناسایی و رتبه­بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشورمحمود جعفرپور
مرتضی فیاضی
76ارزیابی پرتفوی شرکت « بیمه ایران» با استفاده از ماتریس جنرال الکتریکمسعود منطقی پور
شیرین شایسته
77اولویت بندی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی با به کارگیری QFD و FAHPحسین رضایی
مهدی پورمصطفی
مهدی خلیلی
78بانکبیمه؛ رویکردی جدید برای بازاریابی خدمات مالی در ایرانایمان ارسطو
سمیه هادیان
79بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملّتزینب اسمعیلی
80مدل مفهومی توسعه محصولات جدید مالیدکترعلی سعیدی
فرزانه بیک زاده عباسی
81بررسی تطبیقی بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار جهت اتخاذ استراتژی‌های انتخاب بازار با تکنیک‌های MADMعلیرضا نصرتی
فاطمه تکلوی ورنیاب
82نقش سامانه اعتبارسنجی در تحقق راهبردهای بازاریابی خدمات اعتباری بانکهادکتر محمدجلیلی
83شناسایی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانوندکتر مسعود کیماسی
مهدی باباصادقیان
84مقایسه پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانکهای ملی و سامانعلی ثریایی
سید علی سجادی
سیده مرضیه سجادی
85بررسی متغیرهای موثر بر پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی توسط مشتریانپریسا سپهری
86نقش خودباوری، آموزش و دیدگاه فردی در پذیرش معاملات آنلاین سهام توسط سرمایه گذارانتاناز صلاحش
87بررسی تأثیر ریسک و عدم اطمینان ادراک شده ی مشتریان بر میزان استفاده از بانکداری اینترنتیمحسن مرادی
احمد زنده دل
زهراسرجانیان
88توسعه تفکر راهبردی و هوشمندی تجاری در مؤسسات خدمات مالیالهه افشارپور
89شناسایی مشتریان هدف برای به کارگیری استرات‍‍ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از داده کاویعباس نامدار علی آبادی
حسنعلی آقاجانی
رمضان غلامی
سوده نامدار علی آبادی
90بررسی میزان تاثیر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت در بازاریابی استراتژیک منابع مالی در خدمات بانکیمحمود جعفرپور
91

مطالعه تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند

مصطفی قاضی زاده
علی سلیمانی بشلی
وجیهه طالبی
92تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کسب و کار صنعت بیمهعلی سلیمانی بشلی
وجیهه طالبی
93ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک دولتیسجاد رضاییان
زهرا کریمی
94بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیاندکتر محمد رضا رسولی
شهره پلنگی
95ترکیب الگوریتم ژنتیک و مدل معادله ساختاری به منظور بررسی رویه های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی جهت ایجاد مزیت 
رقابتی پایدار برای بانک ها و موسسات مالی
مرتضی اشهر
سعید سعیدا اردکانی
سید حسام الدین انوار
96تبیین نقش کیفیت خدمات آنلاین در بانکداری اینترنتی و تأثیر آن بر رضایتمندی مشتریانامیر رضا عبداله پور
میثم کاویانی
97بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایراندکتر علیرضا شهرکی
محسن چهکندی
علیرضا ملاشاهی
98شناسایی عناصر اثر گذار آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصیاحمدرضا جزائری نوش آبادی
99نقش هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی و سودآوری در صنعت بیمهمریم سادات حاج اکبری
راضیه قیاسی
100کانال توزیع بانک بیمه در بازار خدمات مالی جهانی و بررسی عملکرد آن در فروش بیمه های عمرمحمد عاملی
حمیدرضا ایوبی مبرهن
101فرآیندهای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در مؤسسات خدمات مالی: موردکاوی OTPسید میثم گرامیان
102بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهانحجت الله حبیبی پور
سعید دائی کریم زاده
صمد خانی
سعید صالحی زاده
103قالب راهبردی بنگاه های مالی زنجیره محور الکترونیک با رویکرد هوش تجاریمحمد رضا هراتی نیک
مونا بخارائی نیا
علیرضا هاشمی گلپایگانی
مهدی شجری
104بررسی خدمات وفادارسازانه مشتریان بنگاههای مالی در راستای کسب مزیت رقابتیمهدی گائینی
حمیدرضا ایرانی
105بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداریامین رضا کمالیان
سید ایمان هاشمی مقدم
حمید رضا رضوانی
محمد صادق خاکسار
106رتبه بندی بندی بانکهای دولتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک PROMETHEEسعید صفری
علی سلیمانی بشلی
رضا باروتیان
107شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در بانک های خصوصی استان خوزستانمحمدمهدی بهرام زاده
سمیه شوکتی مقرب
108بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالیدکتر هاشم آقازاده
مهین ذوالفقاری
109مطالعه الزامات بانکداری الکترونیکی مشتریان بانک ملی شهر همداندکتر عباس صمدی
محمد مهدی ملکیان راغب
110افسانه بازاریابی در نظام بانکداری (آیا بانکداران به آنچه که می گویند، عمل می کنند؟)

علی سلیمانی بشلی

وجیهه طالبی

111بازاریابی خدمات بانکی و فناوری اطلاعات (تجزیه و تحلیل تاریخی دوره بعد از سال 1970)غلامعباس افشار

علی سلیمانی بشلی

112نقش کارکنان در افزایش رضایتمندی و ماندگاری مشتریان بانک هاغلامعباس افشار
مسعود سلیمانی

پایگاه مقالات تخصص

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 09:57 ق.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد